Pohjois-Kurun kylät

Itä-Aure, Länsi-Aure, Luode, Riuttanen, Kallionkylä

Päättyneitä hankkeita

 

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen ensimmäinen  leaderhanke ”Pohjois-Kuru uuteen nousuun” on päättynyt vuonna 2013.

Kotiseutu-ja kehittämistyötä tehdään yhdistyksessä entiseen tapaan talkoovoimin. Pohjois-Kurun kylien toimenpidesuunnitelmat  ja vuosittaiset toiminnan tulokset  löytyvät tältä sivustolta tiedotteista ja muista valikoista.

Infoa POHJOIS-KURU uuteen nousuun -hankkeesta (2.5.2011–31.12.2013)

Paikallisen Taistelijan talo-yhdistyksen hallinoima LEADER-hanke. Hankerahoituksen on myöntänyt paikallinen toimintaryhmä Poko ry. Hanke on kaksivuotinen ja se on päättymässä 2013 vuoden lopussa. Hankkkeen käytännön toimet ovat päättyneet elokuun lopussa 2013.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti
Alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, palveluiden kehittäminen, kulttuuriperinnön ja luonnon tarjoaminen mahdollisuuksien hyödyntäminen, ympäristön ja omaleimaisuuden korostaminen, väestöpohjan kasvattaminen

Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä on Pohjois-Kurun pysyvät ja vapaa-ajan asukkaat, alueen yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt

Taustaorganisaationa toimii paikallinen Taistelijan talo -palveluyhdistys ry, 040 537 0290, taistelijantalo@gmail.com

Henkilöstö Hankkeessa työskenteli 27.7.2013 asti osa-aikainen hankevetäjä Outi Tikkanen

Tavoitellut toimenpiteet

Alueen kehittämissuunnitelman laatiminen, sisältäen lähiturvallisuussuunnitelman
Verkottuminen
Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen palvelujen turvaamisessa ja turvallisuuden vahvistamisessa
Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyön organisointi ja aktivointi
Viestintä ja muu alueen näkyvyyden lisääminen sekä markkinointi
Alueen ympäristön viihtyisyyden lisääminen ja maisemointi
Omaleimaisuuden korostaminen
Kyläseminaari
Kulttuurihistoria- ja luontomatkailutuotepakettien suunnittelu ja toteutus
Maisemointisuunnittelu
www-sivut, esitteet, postikortit, adressit ym.
Aluekonttorin osoite: Itä-Aureentie 1063 , 34550 Itä-Aure
Aluekonttori toimii mm. hankevetäjän työtilana ja palvelupäivien pitopaikkana.

Hankkeen tapahtumia 2012–2013
Kyläkysely pohjois-kurulaisille 10.2. saakka. Vastaajia 42 kpl.
3.2.2012 Terveysliikunnanohjaaja Virpi Peltomaa aluekonttorilla. Viisi osallistujaa.
3.2.2012 Potkukelkkojen liikkellekannallepano Riuttanen-Itä-Aure. Osallistujia 25 henkeä: Riuttasilta, Itä-Aureesta, Tampeereelta, Pirkkalasta, Länsi-Aureesta, Kalliosta, Kuru kk:stä, Velkualta.
14.2.2012 Paikallisten lahjoittamista kuvista tehtyjä adresseja myyntiin Pohjois-Kurussa. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.
17.2.2012 Kylä-ilta JussiMatissa. Osallistujia 13 henkeä: Itä-Aureesta, Luoteesta, Riuttasilta ja Keihäjärveltä.
9.3.2012 Kylien ja Seitsemisen kansallispuiston yhteistyön suunnittelupäivä. Seitsemisen luontokeskuksen auditoriossa. Työpajan järjestävät yhteistyönä Ystäväkylähanke, Metsähallituksen luontopalvelut ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke paikalla.
2.4.2012 Kyläilta JussiMatissa. Tilaisuuden järjesti SVYE -hanke. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke paikalla tiedottamassa.
pe 20.4.2012 Soitannolliset iltamat Aurejärven Auramolla. Osallistujia 97 henkeä lukuisesta kylistä Kurun ja Ylöjärven alueelta, lisäksi Parkanosta, Kihniöstä, Janakkalasta ja Tampereelta.
19.5.2012 Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n vuosikokous JussiMatissa ja hallituksen kokous. Hanke esitteli toimiaan vuosikokoukseen tulleille. Osallistujia 11 henkeä.
pe 25.6.2012 Kyläläisten lahjoittamat kesäkortit paikallisin aihein myyntiin. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.
14.7.2012 paikallisen urheiluseuran Iso-Mustajärven Urheilijoiden kesäkisat Itä-Aureessa entisen koulun kentällä. Pohjois-Kuru uuteen nousuun hanke teki mainokset tapahtumalle.
20.7.2012 Riuttasten kyläkokoontuminen Riuttasten maitolavalla kaava-kannanottoon liittyen. Osallistujia 29 henkeä. Kirjallisen kannanoton kirjoittivat näiden lisäksi 19 henkeä.
21.7.2012 Hanke Taistelijan talo –yhdistyksen infopöydässä Kurun markkinoilla. Tuoreen Pohjois-Kurun palveluoppaan jakoa Kuru-markkinoille tulleille.
3.8.2012 Saksa-ilta kyläläisille. Osallistujia 22 henkeä Luoteesta, Itä-Aureesta, Länsi-Aureesta, Kurun kk:sta, Juhtimäestä, Länsi-Aureesta, Vahojärveltä, Parkanosta, Tampereelta ja Sastamalasta.
12.8.2012 Totta ja tarinoita seudun kansanparantajista Luoteen Honkalinnassa. Paikalla 48 osallistujaa.
21.8.2012 Kylien tapaaminen Karhen koululla SVYE-hankeen toimesta. Paikalla Kallion, Riuttasen sekä Itä-Aureen kylien edustaja
1.9.2012 Kyläkirppissuunnistus Pohjois-Kurussa. Hanke yhteistyössä SVYE-hankkeen kanssa.
21.9.2012 Uusia postikortteja kyläläisten lahjoittamista kuvista. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.
27.9.2012 Kyläläiset laativat kannanoton rakentamisen työryhmälle. Allekirjoittaneita 13 kyläläistä Riuttasilta, Kalliosta ja Itä-Aureesta.
2.10.2012 Kylien tapaaminen Viljakkalan seurojen talolla.Tilaisuuden järjesti SVYE-hanke. Paikalla Kallion, Riuttasen sekä Itä-Aureen kylien edustaja
13.10.2012 Pohjois-Kurun suuri vaalikeskustelu Itä-Aureessa. Osallistujia 25 henkeä Riuttaskylästä, Kalliosta, Itä-Aureesta, Poikeluksesta, Parkkuusta, Luoteesta, Olkitaipaleesta, Kaidankylästä, Pappilankylästä, Torosta, Karjulankylästä, Tampereelta ja Kurun kk:sta.
27.10.2012 Ilmoitustaulutalkoot. Kolme ilmoitustaulua kylille: Luode, Kallio ja Itä-Aure. Osallistujia 8 henkeä Riuttasilta, Kalliosta ja Itä-Aureesta.
27.10.2012 Taistelijan talo-palveluyhdistyksen hallituksen kokous JussiMatissa Itä-Aureessa. Hankkeen tulevista toimista päättämistä. Osallistujia neljä henkeä.
6.11.2012 Kylien tapaaminen Seitsemisen luontokeskuksessa. Tilaisuuden järjesti SVYE-hanke. Paikalla Kallion, Riuttasen sekä Itä-Aureen kylien edustaja
10.11.2012 Kolmen vanhan paikallisyhdistyksen kokoukset Aureen Seurahuone Oy:n omistaman tontin omistussuhteiden vuoksi. Hankkeessa selvitetään tontin epäselviä omistussuhteita. Tontti rakennuksineen ollut kylän yleishyödyllisessä omistuksessa ja toiminnassa. Osallistujia 11 henkeä.
10.11.2012 Kyläkokous Pohjois-Kurun kylille. Paikallisten nimien keruuta karttaan, puhelinnumeroiden keruuta nettisivuille. Osallistujia 13 henkeä Itä-Aureesta, Riuttaskylästä sekä Kalliosta.
8.12.2012 Pohjois-Kurun kylien yhteinen pikkujoulu Salosella Itä-Aureessa. Osallistujalistassa 54 nimeä. Kaikki eivät merkanneet nimeään listaan!

2013
4.1.2013 Kyläturvallisuusilta Pohjois-Kurun kylille. Osallistujia 14 henkeä Itä-Aureesta ja Riuttasilta.
22.2.2013 Potkukelkkatapahtuma Pohjois-Kurun kylille. Osallistujina 66 henkeä vakituisia ja kesäasukkaita (Helsinki 1, Itä-Aure 17, Kallionkylä 4, Karvia 2, Kuru 3, Luode 4, Parkano 6, Pirkkala 1, Riuttanen 18, Tampere 7, Virrat 3)
23.2.2013 Kyläseminaari Seitsemisen luontokeskuksessa Kylaseminaarin ohjelma 23.2.2013 Osallistujia 29 henkeä Itä-Aureesta, Riuttasilta, Länsi-Aureesta, Luoteesta, Pinsiöstä, Parkasnosta ja Tampereelta.

16.3.2013 Kyläturvallisuuspäivä Pohjois-Kurun kylille. Tietoiskua, alkusammutusta sekä sammuttimien tarkastusta JussiMatin pihassa klo 11-14. Osallistujia 34 henkilöä mm. Itä-Aureesta, Riuttasilta, Kallionkylästä, Pyydysmäestä, Kurun keskustasta, Lempäälästä.

24.4.2013 Aurejärven pelimannien perinteinen kevättapahtuma Aurekosken Auramolla. Osallistujalistaan ehdottiin saada 102 nimeä. Kaikki eivät kirjoittaneet. Osallistujat laajalta alueelta pääosin Parkanosta ja ent. Kurun alueelta.

10.5.2013 Ameriikan ilta JussiMatissa. Osallistujia 20 henkeä Itä-Aureesta, Riuttasilta ja Pirkkalasta.

8.6.2013 Uimarannan ja roskiskatokset ympäristön maisemointitalkoot.

22.5.2013 Pohjois-Kurun kyläilta. Kurun vs. kappalainen Timo Saarinen kertoi sanoin ja kuvin siirtolaispapin vuosistaan Seattlessa. Osallistujia 13 henkeä Itä-Aureesta, Länsi-Aureesta, Riuttasilta ja Kallionkylästä.

20.6.2013 Korpirokki-tapahtuma Pohjois-Kurun kylille Itä-Aureessa. Osallistujia 81 henkeä. Osallistujat yli kymmenestä eri kunnasta; Tampere, Pirkkala, Hämeenlinna, Helsinki, Kangasala, Lempäälä, Lieto jne.)

Hankkeen tuotoksia Hankkeessa julkaistut tiedotteet löydät näiden nettisivujen tiedotteet-valikosta.

Tammi-helmikuussa 2012 tehdyn kyläkyselyn pp-esitys K-Jussimatissa 19.2.2012 Kyselyn tuloksia.

14.2.2012 Paikallisten lahjoittamista kuvista tehtyjä adresseja myyntiin Pohjois-Kurussa. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.

25.6.2012 Kyläläisten lahjoittamat kesäkortit paikallisin aihein myyntiin. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.
10.7.2012 Pohjois-Kurun palveluopas. Oppaasta on myös paperinen haitariesite, jota on jaettu elokuusta 2012 lähtien mm. Kurun kirjastossa ja kyläkauppa JussiMatissa. Laitathan mahdolliset tietojen muuttamiset tai lisäämiset oppaaseen hankevetäjälle pohjois.kuru(at)gmail.com. Maksuton palvelu.

21.9.2012 Uusia postikortteja kyläläisten lahjoittamista kuvista. Hanke tiedotti ja aktivoi paikallisia asiasta, mutta paikallinen yhdistys toteutti tuottamisen ja myynnin.

27.9.2012 Kyläläiset laativat kannanoton rakentamisen työryhmälle. Allekirjoittaneita 13 kyläläistä Riuttasilta, Kalliosta ja Itä-Aureesta.

27.10.2012 Ilmoitustaulut talkootyönä kolmelle kylälle: Luode, Itä-Aure, Kallionkylä

24.11-2.12.2012 Uusi roskiskatos talkootyönä osana kylämaisemointia Itä-Aureeseen.

Hankkeen vuosiraportti 2012

Hankkeen loppukysely 2013

Hanke lehdissä 2012-2013
Artikkelit
25.1.2012 Ylöjärven Uutiset: Pohjois-Kurun kylähankkeessa kootaan tietopakettia ja ideoita
26.1.2012 Kurun Lehti: Tiedonkulkua parannetaan Pohjois-Kurussa
9.2.2012 Kurun Lehti: Kuutamokelkkailua Pohjois-Kurussa
23.2.2012 Kurun Lehti: Kyläkyselyn tuloksia
26.4.2012 Kurun Lehti: Tunnelmaa ja yhdessäoloa Auramon iltamissa
24.5.2012 Kurun lehti: Pohjois-Kurun kuulumisia
12.7.2012 Ylä-Satakunta: Pohjois-Kurun palvelut koottiin palveluesitteeseen.
18.7.2012 Ylöjärven uutiset: Elinvoima kumpuaa paikallisista palveluista.
30.8.2012 Ylä-Satakunta Kansanparantajat pitivät väen työkuntoisena.
13.9.2012 Kurun lehti. Kyläkirppis veti väkeä.
1.11.2012 Kurun Lehti: Ilmoitustauluja kylille.
7.12.2012 Kurun Lehti: Näetkö maisemasi?
13.12.2012 Kurun Lehti: Pohjois-Kurun kylillä pikkujoulu

26.2.2013 Ylä-Satakunta ti: Potkukelkka toi Riuttasen asukkaat kyläkaupalle.

27.2.2013 Ylöjärven uutiset: Syrjäseutujen kulttuurin vaaliminen vaatii kyläläisten toimia. (Juttu kyläseminaarista Seitsemisissä)

28.2.2013 Kurun Lehti: Pohjois-Kurun hanke sai logon.

7.3.2013 Kurun Lehti: Kyläseminaariterveiset Seitsemisestä

7.3.2013 Kurun Lehti: Kevätehtoo Aurejärvellä (Aurejärven balladin sanat 24.4.2013 tilaisuuteen)

11.7.2013 Kurun Lehti: Turvallisuuspäivä Pohjois-Kurussa

21.3.2013 Kurun Lehti: Kyläluuta turvaa ja tiedottaa. Juttu kyläturvallisuuspäivästä etusivulla.

2.5.2013 Ylöjärven uutiset: Auramolla ilta haitarille.

3.5.2013 Kurun Lehti: Kevätehtoo Auramolla.

16.5.3013 Kurun Lehti: Siirtolaispapin kokemuksia Seattlesta. Juttu hankkeen järjestämästä Ameriikan illasta.

13.6.2013 Kurun Lehti: Suolahden uimarantaa kohennettiin. Juttu hankkeen järjestämistä talkoista.

13.6.2013 Kurun Lehti: Itä-Aureen yhdistykset yhdistyivät. Juttu hankkeen aikaansaamasta yhdistysten yhteenliittymisestä.

20.6.2013 Kurun Lehti: Korpirokkia metsien keskellä. Juttu hankkeen järjestämästä tapahtumasta.

Mielipiteet 8.3.2012 Kurun Lehti: Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke vastaa
7.12.2012 Uusi jätekatos 7.3.2012 Kurun Lehti: Lähes maailman paras kylä (Mielipidekirjoitus Luoteesta).

8.8.2013 Kurun Lehti. Kiitos kesätapahtumien järjestäjille. Kesäasukkaan kiitos kylissä kesätapahtumia järjestäneille.

Lehti-ilmoitukset
26.1.2012 Kuru-lehti: Kyläläiset ja potkukelkat liikkeelle!
16.2.2012 Kurun lehti: Kyläkokous Pohjois-Kurun kylille
12.4.2012 Kurun Lehti: Palvelupäiviä Itä-Aureessa
26.4.2012 Kurun Lehti: Palvelupäivät aluekonttorilla
12.7.2012 Kurun Lehti: Palvelupäivät aluekonttorilla
19.7.2012 Kurun Lehti: Pohjois-Kuru uuteen nousuun –hankkeen palveluhakemisto (koko sivu)
20.9.2012 Kurun Lehti: Palvelupäivät aluekonttorilla
4.10.2012 Kurun lehti: Pohjois-Kurun tulevaisuus –suuri vaalikeskustelu ja palvelupäivät aluekonttorilla.
25.10.2012 Kurun Lehti: Kylien ilmoitustaulujen rakentamistalkoot ja palvelupäivät aluekonttorilla
1.11.2012 Kurun Lehti: Pohjois-Kurun kylien kyläilta sekä Pohjois-Kurun kylien yhteinen pikkujoulu
1.11.2012 Kurun Lehti: Kokouskutsut kolmen paikallisen seuran kokouksiksi, koska hankkeessa selvitetään Aureen Seurahuone OY:n omistajuutta.

10.1.2013 Ilmoitus palvelupäivistä, kelkkailutapahtumasta sekä kyläseminaarista.

14.3.2013 Kurun Lehti: Kokoelma ilmoitus palvelupäivistä aluekonttorilla, potkukelkkataphtumasta 22.2. sekä kyläseminaarista Seitsemisessä 23.2.

14.3.2013 Kurun Lehti Ilmoitus Turvallisuuspäivästä kylille la 16.3.

21.3.2013 Kurun Lehti: ilmoitus palvelupäivistä aluekonttorilla.

10.5.2013 Ilmoitus Amerrikan illasta 10.5.

Kurun lehden muistilistalla (yhdistysten menovinkit)

18.5.2012 Kurun lehti: Taistelijan talo –palveluyhdistys ry: muista vuosikokous pe 18.5.2012.
1.9.2012 Kurun lehti: Taistelijan talo –palveluyhdistys ry tiedotus kyläkirppisrastien sijainnit kylissä.
4.10.2012 Kurun lehti: Pohjois-Kuru –suuri vaalikeskustelu la 13.10.
12.10.2012 Kurun lehti: Taistelijan talo –palveluyhdistyksen hallituksen kokous sekä ilmoitustaulutalkoot
10.11.2012 Kurun lehti: Pohjois-Kurun tulevaisuus –suuri vaalikeskustelu 13.10.2012 klo 14 alkaen.

2013

16.5.2013 Kurun Lehti: Pohjois-Kurun kyläilta JussiMatissa ke 22.5. klo 17.

13.6.2013 Kurun Lehti: TT-palveluyhdistys kutsuu Korpirokkiin la 15.6. klo 20 JussiMatin kuppilaan.

27.6.2013 Kurun Lehti: Muista kylien turvallisuuspäivä la 6.7.

11.7.2013 Talkoopäivystäjiksi la 20.7. Kuru-torin myyntipöydälle kiinnostuneet, ilm. etukäteen Annelle p. 040 567 9703 tai JussiMattiin.

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: