Pohjois-Kurun kylien kyläsuunnitelmaa päivitetty vuosikokouksessa 14.3

Kylä- ja lähiturvallisuussuunnitelma on laadittu toimenpideohjelman muotoon vuosille 2014-2017. Se päivitetään vuosittain. Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n vuosikokous on 14.3.2014  hyväksynyt eräin tarkistuksin kyläsuunnitelmatekstin, jonka  voi lukea kokonaisuudessaan tämän www-sivuston kohdasta ( palkista)  ” Tiedotteet”.

Suunnitteluun voi ottaa osaa lähettämällä milloin tahansa palautetta yhdistyksen sähköpostiin taistelijantalo(at)gmail.com tai tuomaan ajatuksia paikan päälle yhdistyksen tapahtumiin. Myös yhdistyksen hallituksen jäsenille voi antaa palautetta ja esittää ideoita. Keskustelua tämän kyläsuunnitelman tiimoilta voi käydä myös Taistelijan talo-palveluyhdistyksen facebookissa, jossa suunnitelma on kommentoitavana; ks. linkki tämän sivun oikeassa reunassa.

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluvat 14.3.2014 alkaen  Anttila Reino, Järvelä Jouni, Kivimäki Kaija pj , Kovanen Hannu, Marja-aho Antero ja Kovanen Pauli.

–  Rahoitusta Pohjois-Kurun kehittämistoimenpiteille ja tapahtumille haetaan erilaisista tarjolla olevista rahoituslähteistä. Talkootyötä tehdään kaikissa kohteissa, mutta se ei yksin riitä kyläsuunnitelman toteutukseen. Yhteistyötä toimenpideohjelman toteuttamiseksi tullaan tekemään alueen yhdistysten ja seurakunnan kesken sekä kanta-ja vapaa-ajanasukkaiden että yritysten kanssa. Myös Ylöjärven kaupungin toivotaan tulevan aktiiviseksi toimijaksi Pohjois-Kurun kylissä. Yhdistys yrittää omalta osaltaan lisätä yhteistyötä myös Seitsemisen kansallispuiston ja  naapurikuntien kanssa.

Toimenpideohjelman ja lähiturvallisuussuunnitelman sisällysluettelo:

Tausta………………………………………………………………2

TOIMENPIDEOHJELMA…………………………………..3

1 Tiedottaminen…………………………………………………3

2 Atk-kurssit kylissä……………………………………………3

3 Yhteistyö…………………………………………………………4

4 Kokoontumistilat…………………………………………….4

5 Uimaranta………………………………………………………5

6 Ympäristö, maisemanhoitosuunnitelmat…………..6

7 Uudisrakentaminen…………………………………………6

8 Valokuva-ja tarina-arkisto, paikalliskartta…………7

9 Tieverkosto…………………………………………………….8

10 Kylätyöntekijä……………………………………………….8

LÄHITURVALLISUUSSUUNNITELMA…………..9-12