Paikallisuuden, syrjäisyyden ja globaaliuden käsitteitä ja merkityksiä pohdittiin lauantaina 23.2. pidetyssä kyläseminaarissa Seitsemisissä. Paikalle oli kokoontunut kolmisen kymmentä kuulijaa lähikylistä ja -kunnista. Tilaisuuden järjesti Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke.

Kaupunginvaltuutettu, asukaslautakunnan varapuheenjohtaja Matti Ylitalo Kurun Pappilankylästä toi seminaariväelle tuoreimpia terveisiä Ylöjärven asukaslautakunnasta. Hän kertoi mitä tarkoituksia varten asukaslautakunta on perustettu ja pyysi ihmisiä tuomaan ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan luottamushenkilöille tiedoksi. Ylitalo lupasi omaltaan osaltaan viedä asioita eteenpäin. Hän myös tiedotti kyliä uudesta noin 10 000 euron talkoorahasta, jota ylöjärveläiset talkooporukat voivat tarvittaessa hakea talkoisiinsa.

Kuraattori Pekka Ruuska avasi omalla persoonalla otteellaan, osuvilla videoklipeillään esitysaihettaan ”maantieteellä ei ole väliä!”. Ei näyttänyt olevankaan, muuten kuin positiivisessa mielessä. Hämeenkyrö japanilaisittain nähtynä ei ollut yleisön mielestä ollenkaan hassumpaa aistittavaa. Ruuskan mukaan joskus liian lähellä oleminen voi sokeuttaa näkemään oman paikan vahvuuksia.

seitsemisen yleisöä

Seminaarin osallistujat miettimässä ryhmissä kylän arvoja

Ruuska pisti kuulijat miettimään kylän omaa arvomaailmaa. Kylän arvoja ei keksitä, vaan syntyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Nousisiko sieltä jotain, joka olisi terävöitettävissä muillekin. Mitä itse pidämme tärkeänä ja miten voisimme viestinnässä erottua muista kylistä?

Itä-Aureesta kotoisin oleva tutkija ja paikallinen yhdistystoimija Elina Järvelä pohti esityksessään syrjässä asumisen etuja ja haittoja omiin kokemuksiin ja havaintoihin pohjautuen. Järvelä pohti kuka oikeastaan asuu syrjässä ja mitä syrjäisyydellä ylipäätään tarkoitetaan -Tällä seudulla on koti, tärkeät ihmiset, paikat ja tapahtumat, täältä lähtee se, kuka minä olen. Tämähän on silloin kaiken keskipiste, koko elämän keskus!

Elinan esitys 

Elina Järvelä kertomassa syrjässä asumisen etuja. Kuva OT

Järvelän esitys taustoitti kuulijoille sen mikä pisti hänet aktivoitumaan asemakaavojen ulkopuolisen rakentamiseen liittyvissä suunnitelmissa. Elina kirjoitti keskustelun sytykkeeksi syyskuussa 2012 mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin useissa lehdissä. Hän otti myös yhteyttä oman kunnan päättäjin ja luottamushenkilöihin omalla nimellään ja peräsi oman kunnan valmisteluprosessin perusteluja ja kuntalaisten näkemysten huomioonottamista.

Maisemansuunnittelija Pia Paakkunainen-Taylor avasi kestävän kehityksen käsitettä ja kylien oman aktiivisuuden merkitystä alueen käytön ja oman ympäristön suunnittelussa. Kylissä on paljon kirjaamatonta paikkatietoa, johon kytkeytyy mm. kylien vanhaa rakennusperinnettä, polkuverkostoja ja elinkeinonharjoittamistapoja. Nämä olisi syytä tallentaa karttoihin, jotta kyläläiset osaisivat riittävän ajoissa tehdä omaa edunvalvontaansa ja turvata kylän kehitystä kestävällä tavalla.

pia esitelmöimäss Pia Pakkunainen-Taylor esitelmöimässä

Teksti Hankevetäjä Outi Tikkanen

Seminaarin esityksiä tutustuttavaksi

Elina Järvelän esitys: Elina Järvelä 23.2.2013

Pia Paakkunainen-Taylor: Mitä on kylän kestävä kehitys