Pohjois-Kuru

Pohjois-Kurun kylien yhteisenä kyläyhdistyksenä toimii Taistelijan Talo-palveluyhdistys, jonka pohjoiskurulaiset sotaveteraanit ja -invalidit perustivat vuonna 1995. Nykyisin yhdistys toimii kyläyhdistyksenä ja ylläpitää pohjoiskuru.fi sivustoa. – Pohjois-Kurun viisi kylää ovat Itä-Aure, Länsi-Aure, Riuttanen, Luode ja Kallionkylä.

Ajankohtaista

Kyläyhdistyksemme vuosijulkaisu Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018 ( 60 sivua) tulee myyntiin JussiMattiin joulunalusviikolla. Hinta 18€, yhdistyksen jäseniltä 15€. Postilähetyskulut lisätään.Postitilaukset ja varaukset sähköpostilla taistelijantalo@gmail.com
Kiitos kirjoittajille, kuvien luovuttajille ja Julia Riitijoelle graafisesta suunnittelusta ja taitosta.

———————————————————————————————————-

Aurejärven kirkon hautausmaan hautapaikkojen ja muistomerkkien säilyttäminen -Ylöjärven seurakunta kuulee seurakuntalaisia asiasta 11.12.2018 klo 18 Aurejärven kirkossa. Ohessa taustamateriaalia aiheesta: 

Marjo Heikkilän kannanotto suunnitelmiin Aurejärven hautausmaan vanhojen hautojen uudelleen käyttämisestä: 

AUREJÄRVEN HAUTAUSMAAN TULEVAISUUS

Sukulaisiani on haudattu Aurejärven hautausmaalle viidessä sukupolvessa: siskostani aina isänäidinisänisään saakka. Aureen hautausmaa edustaa minulle pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Se on paikka, jossa olen käynyt vanhempieni kanssa pienestä pitäen. Nyt omat lapsenikin osaavat kukkienkastelureissulla suunnata juuri meidän sukumme haudoille.

Ylöjärven seurakunta aikoo tasa-arvoon ja taloudellisiin seikkoihin vedoten myllätä hautausmaan vanhat haudat ja ottaa ne uudelleen käyttöön.

Todellinen tasa-arvo ei ole sitä, että kaikkia kohdellaan täsmälleen samalla tavalla olosuhteista riippumatta. Väkirikkaiden ja väkilukuaan jatkuvasti kasvattavien taajamien hautausmaat ovat täynnä, eikä niiden laajentaminen tiheästi rakennetuilla paikoilla ole helppoa. Sen sijaan Pohjois- Kurun asukasluku on ollut jo vuosikymmenien ajan jyrkässä laskussa, eikä asukkaita ole enää kuin kourallinen. Aureessa on maata asukasta kohden satoja hehtaareita. Siksi onkin perin kummallista, etteivät muinaiset aureslaiset saa levätä muutaman neliömetrin kokoisella palstallaan rauhassa. Aureen hautausmaalla ei voida soveltaa samoja periaatteita kuin Ylöjärven muilla hautausmailla.

Kirkko on niitä harvoja tahoja nykymaailmassa, jotka puhuvat iäisyydestä ja sen tavoittelemisesta. Siksi onkin kovin paradoksaalista, että kirkon iäisyys tarkoittaa hautarauhan kohdalla vain muutamaa vuosikymmentä. Kirkko on kritisoinut mammonan palvontaa – ja kuitenkin haudat otetaan uudelleen käyttöön vedoten taloudellisiin seikkoihin. Tämä, jos mikä on räikeästi kirkon sanoman vastaista.

Olen kuulunut aina kirkkoon, vaikka maailmankatsomukseni on koko aikuisikäni ollut täysin tieteellinen. Olen perustellut itselleni seurakuntaan kuulumista mm. kulttuurihistoriallisilla syillä: seurakunnat ylläpitävät upeita kirkkoja ja hautausmaita. Ylöjärven seurakunnan toiminta osoittaa, ettei valtakunnallisesti merkittävällä kulttuuriympäristöllä, jollainen Aurejärven kirkon seutu on, ole sille mitään merkitystä. Ensin hautausmaalla tehtiin avohakkuita ja nyt tuhotaan hautausmaan vanhimmat haudat. En voi enää luottaa siihen, että seurakunta huolehtisi meidän kaikkien yhteisestä kulttuuriperinnöstämme.

Minulla ei ole enää mitään syytä kuulua kirkkoon.

Marjo Heikkilä

Kirkon kulttuuriperintöstragia vuoteen 2024 on luettavissa netistä http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content37ABA4

Kulttuuriperintötyöstä on infoa osoitteessa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4E04E7
Lainaus kirkkohallituksen sivuilta:
”Kulttuuriperintö vahvistaa paikallista identiteettiä ja samalla se korostaa seurakunnan merkitystä yhteisössään. Kulttuuriperintö liittää seurakuntalaiset sukupolvien ketjuun. Kulttuuriperintötyötä tehdään jokaisessa seurakunnassa ja on osa seurakunnan tavallista työtä. Kulttuuriperintötyö tarkoittaa:

kirkollisten arvorakennusten ylläpitoa ja hoitoa, korjaus-, konservointi- ja restaurointitoimintaa,
seurakunnan taiteen, esineistön ja muun irtaimiston tarkoituksenmukaista ja hyvää käyttöä ja hoitoa,
hautausmaiden kulttuuriarvojen säilyttämistä ja
kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvien kustannusten seurantaa.

Kyläläiset ovat ottaneet yhteyttä yhdistykseen ja pyytäneen sitä toimimaan, jotta Aurejärven hautausmaan hautapaikat muistomerkkeineen saisivat jäädä ennalleen.

Maire Konttinen on esittänyt seuraavaa:

Itä-Aureen hautausmaa on kaunis, tunnelmallinen, hyvin hoidettu, lähes 100-vuotias kalmisto. Ainakaan paikan hoitamattomuus ei anna aihetta vanhojen hautamuistomerkkien poistolle ja hautojen uusiokäyttöön.

Ennen vuotta 1970 alkaneet hautojen hallintaoikeudet voisi kyllä säilyttää ennallaan, vaikka hallintaoikeuden omistajaa (usein ulkopaikkakuntalainen) ei enää tavoitettaisikaan. Tuon ajan kurulaisille luvattiin ”ikiaikainen oikeus” hautapaikkaan, jos sitä hoidetaan hyvin. Kun ostimme isälleni hautapaikkaa 1976, meille kerrottiin, että emme enää saa ”ainaishautapaikkaa”, mutta käytännössä se säilyisi hallinnassamme, jos huolehdimme sen hoidosta asianmukaisesti. (Hoidoksi riittää myös siisti nurmikko – kukkaistutukset eivät ole välttämättömiä.)

Jos pakottavaa tarvetta kuitenkin hautapaikkojen uusiokäyttöön ilmenee, toivoisin, että seurakunta osoittaisi kirkkomaalta paikan. johon nämä poistettavat muistomerkit voisi pystyttää nykyisten ja tulevienkin sukupolvien katsottavaksi. Hautamuistomerkki on osoitus vainajan arvostuksesta ja merkityksestä – se kertoo oman aikansa historiaa. Tällaiset vanhat kirkkomaat muistomerkkeineen ovat sukututkijoillekin arvokkaita tietovarastoja.

Hyvää tahtoa ja myötämielisyyttä toivoen: Maire Konttinen

Kyläyhdistys on tehnyt esityksen Ylöjärven seurakunnalle hautamuistomerkkien säilyttämisestä Aurejärven hautausmaalla:

Ylöjärven seurakunnalle

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry esittää Ylöjärven seurakunnalle,
,että Aurejärven hautausmaalta ei poisteta vanhoja hautapaikkoja muistomerkkeineen, vaikka niihin ei löytyisi lunastajia hallinta-ajan uusimiseksi. Aurejärven hautausmaalla ei ole pulaa maasta edes tulevaisuudessa.
Ylöjärven seurakunnasta on ilmoitettu, että Itä-Aureen hautausmaan haudoista yli puolella hallinta-aika on päättynyt ja haudoissa ei ole nimettyä haltijaa. Ensi vuonna tulee haudat lunastaa uudelleen, muutoin niiden hallinta-aika päättyy. –

Pohjoiskurulaiset ovat huolestuneita hautausmaan tulevaisuudesta. Kirkko ja kirkkomaa on tärkeästä merkityksestä pohjoiskurulaisille, entisille ja nykyisille. Se on iso osa alueen kulttuuriperintöä. Koko kirkkomiljöön merkitys on alueen identiteetille suuri. Hautausmaa kertoo alueen vanhasta historiasta, josta ei enää muualla ole saatavissa tietoa.

Kirkko ja kirkkomaa on myös alueen tärkein matkailunähtävyys.

Perustelemme esitystämme myös sillä, että museovirasto on määrittänyt Aurejärven kirkon valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Näitä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä on museoviraston inventoinnissa koko Ylöjärvellä vain viisi kohdetta. (valtakunnallinen RKY-inventointi).
Aurejärven kirkkomaalla on myös ainutlaatuinen Suutari Matti Rantasen (1858-1930) kumpuhauta, jonka kumpua ei saa tasata. Tieto on peräisin itsenäisen Kurun seurakunnan aikana tehdystä hautausmaan inventointiasiakirjasta.

Perustelemme esitystämme erityisesti seuraavilla lainauksilla museoviraston kotisivuilta (http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
)
”Valtakunnallisen RKY-inventoinnin kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita.”

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n puolesta

Anne-Maija Kivimäki, sihteeri
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
taistelijantalo@gmail.com

Itä-Aureentie 1060
34550 Itä-Aure
http://www.pohjoiskuru.fi
Facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys
Facebook Pohjois-Kurun kuvia

Ylöjärven seurakunnalta saatu päätös:
7 § Taistelijan Talo ry:n kirje Itä-Aureen hautausmaasta VALMISTELIJA: seurakuntapuutarhuri ESITTELIJÄ: talousjohtaja

Taistelijan talo palvelu-yhdistys ry on 20.8.2018 lähettänyt seurakunnalle kirjeen. Kirjeessä olevan esityksen sisältö on, että seurakunta ei poistaisi vanhoja hautapaikkoja muistomerkkeineen, vaikka niihin ei löytyisi lunastajia hallinta-ajan uusimiseksi. Yhdistyksen mukaan pohjoiskurulaiset ovat huolestuneita hautausmaan tulevaisuudesta. Kirkon ja kirkkomaan tärkeää merkitystä ja alueen kulttuuriperintöarvoa sekä kirkkomiljöön merkitystä alueen identiteetille korostetaan.

Taistelijan talo-palveluyhdistys perustelee esitystään sillä, että kirkko sen ympärillä olevine hautausmaineen on erityisen merkityksellinen paikalliselle väestölle ja alueen identiteetille. Yhdistys selvittää esityksessään, että museovirasto on luokitellut Aurejärven kirkon ympäristöineen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Hautausmaalla sijaitsee myös Suutari Matti Rantasen kumpuhauta, jolla mainittu hautausmaan inventoinnissa.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on toteuttanut hautausmaainventoinnin kaikilla Kurun hautausmailla vuonna 1994. Hautausmaainventoinnista käy ilmi, että Itä-Aureen hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1924. Inventoinnissa kerrotaan, että hautausmaalla on käytetty samanlaisia muistomerkkejä kuin Tammikankaan hautausmaallakin, mutta Aureen muistomerkit ovat iältään selvästi nuorempia.

Itä-Aureen hautausmaan lisäksi lähes kaikki Suomessa olevat hautausmaat luonnehditaan arvokkaaksi kulttuuriympäristöiksi, koska ne kaikki kertovat osaltaan kulttuuristamme ja historiastamme eri aikakausilta.

Seurakunnan hautakirjanpidon mukaan Itä-Aureen hautausmaalla on 429 hautaa, joista hallinta-aika on vuoteen 2017 mennessä päättynyt 237 haudalta. Itä-Aureen hautausmaalla on uusia käyttämättömiä hautapaikkoja jäljellä noin 20 kpl. Tämän jälkeen on alettava suunnitella hautausmaan reservialueen rakentamista

KIRKKONEUVOSTO 9/2018 4 (11) PÖYTÄKIRJA

page5image376
KIRKKONEUVOSTO 9/2018 5 (11) PÖYTÄKIRJA

hautausmaakäyttöön, jos hautapaikkoja ei saada käyttöön hallinta-ajan päättymisen kautta. Näin uusia hautapaikkoja riittäisi arviolta enintään viideksi vuodeksi.

Vuodesta 2010 tähän päivään Itä-Aureen hautausmaalle on tehty 34 arkkuhautausta. Hautausten määrä on vaihdellut vuositasolla yhdestä kappaleesta 11 kappaleeseen. Uurnahautauksia on samana aikana ollut 12 kappaletta. Kaivukustannukset arkkuhautaa kohden ovat noin 700 euroa sisältäen työkoneen siirtokustannukset. Siirtokustannusten osuus on noin 200 euroa/haudankaivu. Seurakunnan laskuttama hinta oman kunnan asukkaalta on 470 euroa hautauspalveluista eli haudankaivusta, peitosta sekä peruskunnostuksesta. Tällä hetkellä hautausmaksut ovat samat kaikille hautausmaille haudattaessa. On harkittava, pitäisikö Itä-Aureeseen haudattaessa maksu olla selvästi korkeampi kuin muille hautausmaille.

Jos seurakunta luopuisi hallinta-ajan uusimismenettelystä, se tarkoittaisi, että seurakunta ei tarjoaisi omaisille mahdollisuutta jatkaa hallinta-aikoja niillä haudoilla, joilla hallinta-aika on päättynyt. Haudat palautuisivat siten automaattisesti seurakunnan käyttöön. Seurakunta voi poistaa muistomerkkejä vain niiltä haudoilta, jotka ovat palautuneet seurakunnalle. Silloinkin muistomerkit ovat omaisten omaisuutta, jolloin omaisten olisi huolehdittava muistomerkin pois kuljettamisesta.

Hautausmaan säilyttäminen sellaisenaan, hautojen hallinta-aikoihin ja muistomerkkeihin puuttumatta jättäminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että koko hautausmaa museoitaisiin. Tähän on olemassa perusteet kirkkohallituksen maankäyttöpäällikön mukaan. Hautausmaan museointiperusteita ovat hautausten vähäinen määrä, kylmiötilojen puuttuminen sekä muita hautausmaita kalliimmat hautauskulut johtuen pitkistä etäisyyksistä. Myös se, että Tammikankaan hautausmaalla on valmista hautausmaa-aluetta ja hautapaikkoja riittävästi Itä-Aureen alueen vainajia ajatellen, on huomioon otettava asia.

Hautausmaan museoiminen tarkoittaisi sitä, että hautausmaalle hautaaminen lopetettaisiin ja seurakunta ei enää hoitaisi hautausmaan yleisiä alueita, vain pelkän kirkon lähiympäristön. Omaiset sen sijaan voisivat jatkossakin huolehtia hallinnoimiaan hautoja haluamallaan tavalla, ja hautausmaan siisteydestä voisi huolehtia esimerkiksi juuri Taistelijan talo-palveluyhdistys vapaaehtoistensa avulla.

Tehtävällä päätöksellä ei ole vaikutusta lasten tai nuorten asemaan.

ESITTELIJÄN EHDOTUS:

Kirkkoneuvosto toteaa Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:lle, että jotta se pystyisi edustamaan kaikkia hautapaikan haltijoita, tarvitsisi se kaikilta valtakirjan. Siten aloite tässä vaiheessa ei etene.

Kuitenkin saadun kirjeen johdosta toteutetaan seurakuntalaisten kuuleminen. Seurakunta järjestää lauantaina 8.12.2018 Aurejärven kirkossa muskarikerhon konsertin yhteydessä kuulemistilaisuuden, minkä jälkeen asian valmistelua jatketaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotuksen mukaan.

_____________________________________________________________

31.10.2018 Yhdistyksen syystiedote ja tietoa tapahtumista Pohjois-Kurussa

Uutena tuotteena yhdistyksen teettämä kuvallinen Vuosikalenteri 2019, joulukortti ja maisemapostikortit

Myynnissä Pohjois-Kurun kuvakalenteri nimi- ja liputuspäivineen vuodelle 2019. Hinta 15€, yhdistyksen jäsenille 12€. Yhdistys on tuottanut 8 erilaista postikorttia. Myydään euron kpl yhdistyksen hyväksi. Joulukortin kuvassa Aurejärven kirkon kynttiläkruunu, muissa korteissa kuvia mm. Tuomarinojasta, Puntaskoskesta, Kivijärvestä ja Aurejärvestä. Valokuvat on saatu Elina, Julia ja Helena Riitijoelta. Kalenterin ja postikorttien graafinen suunnittelu Julia Riitijoen. Kalentereita ja kortteja myydään JussiMatissa Itä-Aureentie 1060. Postitilaukset taistelijantalo@gmail.com tai puh. 0503657230 Anne-Maija.
Kotiseutujulkaisu Pohjois-Kuru 2018 ilmestyy ennen joulua ja siitä tiedotetaan uudessa tiedotteessa joulun alla. Sitä voi tilata yhdistykseltä etukäteen taistelijantalo@gmail.com.

* Lauantai 8.12.2018 klo 16 Joulukonsertti Aurejärven kirkossa, Itä-Aureentie 1020, 34550 Itä-Aure. Joulukonsertin ohjelmasta vastaavat muusikot Otto Veikkola ja Juuso Veikkola. Syksyn ajan JussiMatissa harjoitelleet muskarilaiset esiintyvät konsertissa Otto Veikkolan johdolla. Joulukonserttiin on vapaa pääsy ja kaikki ovat tervetulleita konsertin jälkeen yhdistyksen joulukahville JussiMattiin.
TAPAHTUMIA 2019
* Potkukelkkojen kokoontumisajot Pohjois-Kurun kylistä yhteiseen illanviettoon JussiMattiin. Lisätietoja tapahtuman ideoijalta Kaarlo Karttilalta puhelin 0400285994. Potkukelkkatapahtuma on kyläläisten organisoima vapaamuotoinen talvitapahtuma täyden kuun aikaan, säävarauksella.
* Lauantai 8.6. klo 10-17 valtakunnallinen Avoimet Kylät -tapahtuma. Kaikille avoin frisbeegolfturnaus Itä-Aureen urheilukentällä. Kesätori JussiMatin pihapiirissä ym. tapahtumaa.
* Lauantai 29.6. klo 10-17 Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistus. Suunnistuskartat ja tiedottaminen Taistelijan talo-palveluyhdistys. Ilmoittautumiset ja lisätietoja yhteyshenkilö Tarja Riskilä, Luode, puhelin 0405855843 tai ttriskila@gmail.com.
* Luontoretki Alkkianvuorelle Parkanoon kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa. Luontoretken oppaina toimivat tuttuun tapaan Tellervo ja Heinz Schrader. Retkestä enemmän infoa ennen joulua ilmestyvässä Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018 -julkaisussa. Ilmoittautumiset Maire Konttinen maire.konttinen@gmail.com tai puh. 0504644793, mielellään tekstiviestinä.
* Lauantai 3.8. Paikallishistoriapäivä JussiMatissa. Vetäjänä FM Marjo Heikkilä (o.s. Mäkinen). Ilmoittautumiset taistelijantalo@gmail.com tai Anne-Maija puhelin 0503657230.
* Maisemanhoitotalkoita
* Vanhojen valokuvien keräys jatkuu. Yhdistys vastaanottaa valokuvia uusista ja vanhoista tapahtumista eri kylistä, maisemista, rakennuksista ja ihmisistä yhdistyksen kuva-arkistoon. Valokuvia otetaan vastaan JussiMatissa tai skannatuna sähköpostiosoitteessa taistelijantalo@gmail.com.

Seuraa Taistelijan talo-palveluyhdistyksen facebook-sivua Taistelijan talo-palveluyhdistys sekä kotisivuja http://www.pohjoiskuru.fi Kurun Lehteä tai Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenteria.

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on Pohjois-Kurun kylien (Itä-Aure, Länsi-Aure, Luode, Kallionkylä ja Riuttanen) yhteinen kyläyhdistys joka hakee rahoitusta eri lähteistä toiminnan tukemiseen. Resurssien mukaan kehitellään erilaisia projekteja kylien kehittämiseksi ja yhteistoiminnan koordinoimiseksi. Eri alojen asiantuntemusta ja talkooapua tarvitaan,koska kylien hyvinvoinnin kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Tulkaa mukaan toimintaan, kehitellään yhdessä miten saamme kylien ja kyläläisten sekä vapaa-ajan asukkaiden yhteistoiminnasta uutta virtaa Pohjois-Kuruun.
LIITY Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n JÄSENEKSI!
Maksamalla Pohjois-Kurun yhteisen kyläyhdistyksen ainaisjäsenmaksun 150€, hlöjäsenmaksun 10€ tai yritys/yhteisöjäsenmaksun 50€. VIITTEELLÄ 1009 yhdistyksen tilille FI1551900520034710 Kurun Osuuspankki tai JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060, Itä-Aure.
Jäsenmaksut ovat voimassa yhdistyksen seuraavaan vuosikokoukseen. Voit myös antaa yhdistykselle haluamasi suuruisen muun kannatusmaksun.
Jäsenenä tuot paikallisyhdistyksen toimintaa ja saat yhdistyksen tuotteita ja julkaisuja edullisemmin.

Hyvää pyhäinpäivää!
Paula Kovanen
Nähdään tapahtumissa!

Uutta vuodelle 2019,

yhdistyksen hyväksi myytävä A3-kokoinen kuvakalenteri nimi-ja liputuspäivineen on kirjapainossa. Hinta 12€ yhdistyksen jäsenille, muille 15€. Varaa omasi JussiMatista tai sähköpostilla taistelijantalo@gmail.com tai Annelta puh. 050 365 7230. Yhdistykseltä on tulossa myös uusi joulukortti ja pohjoiskurulaisista maisemista postikortteja. Jouluksi ilmestyy tänäkin vuonna kotiseutujulkaisu, Pohjois-Kuru 2018.

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n hallitus on tehnyt  kokouksessaan  17.8.2018 Ylöjärven seurakunnalle esityksen vanhojen hautapaikkojen ja muistomerkkien säilyttämisestä Aurejärven haustausmaalla. Ylöjärven seurakunta käsittelee esitystä lokakuussa 2018.                                                            Tästä voit lukea yhdistyksemme esityksen: 

Ylöjärven seurakunnalle

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry esittää Ylöjärven seurakunnalle,
,että Aurejärven hautausmaalta ei poisteta vanhoja hautapaikkoja muistomerkkeineen, vaikka niihin ei löytyisi lunastajia hallinta-ajan uusimiseksi. Aurejärven hautausmaalla ei ole pulaa maasta edes tulevaisuudessa.
Ylöjärven seurakunnasta on ilmoitettu, että Itä-Aureen hautausmaan haudoista yli puolella hallinta-aika on päättynyt ja haudoissa ei ole nimettyä haltijaa. Ensi vuonna tulee haudat lunastaa uudelleen, muutoin niiden hallinta-aika päättyy. –

Pohjoiskurulaiset ovat huolestuneita hautausmaan tulevaisuudesta. Kirkko ja kirkkomaa on tärkeästä merkityksestä pohjoiskurulaisille, entisille ja nykyisille. Se on iso osa alueen kulttuuriperintöä. Koko kirkkomiljöön merkitys on alueen identiteetille suuri. Hautausmaa kertoo alueen vanhasta historiasta, josta ei enää muualla ole saatavissa tietoa.

Kirkko ja kirkkomaa on myös alueen tärkein matkailunähtävyys.

Perustelemme esitystämme myös sillä, että museovirasto on määrittänyt Aurejärven kirkon valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Näitä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä on museoviraston inventoinnissa koko Ylöjärvellä vain viisi kohdetta. (valtakunnallinen RKY-inventointi).
Aurejärven kirkkomaalla on myös ainutlaatuinen Suutari Matti Rantasen (1858-1930) kumpuhauta, jonka kumpua ei saa tasata. Tieto on peräisin itsenäisen Kurun seurakunnan aikana tehdystä hautausmaan inventointiasiakirjasta.

Perustelemme esitystämme erityisesti seuraavilla lainauksilla museoviraston kotisivuilta (http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx )
”Valtakunnallisen RKY-inventoinnin kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.
RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita.”

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n puolesta

Anne-Maija Kivimäki, sihteeri
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
taistelijantalo@gmail.com

Itä-Aureentie 1060
34550 Itä-Aure
http://www.pohjoiskuru.fi
Facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys
Facebook Pohjois-Kurun kuvia

puh. 050 365 7230

Jakelu
Ylöjärven seurakunta
Tiedoksi Kurun Kappeliseurakunta
Museovirasto
Kirkkohallitus

Pohjois-Kurun kyläkokous, kaikille avoin, pe 17.8.2018 klo 18 JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060. Tervetuloa!

Tilaisuudessa on mahdollisuus kertoa Kurun kesäasukkaiden neuvottelukunnalle Pohjois-Kurun asioista ja antaa sille evästyksiä. Neuvottelukunta pitää oman kokouksensa lauantaina 18.8.2018 Seitsemisen kansallispuistossa Kirkas-Soljosella.

Kyläkokoukseen perjantaina 17.8.2018 JussiMattiin kutsutaan paikan päälle Kurun kesäasukkaiden neuvottelukunnan jäsenet. Marjatta Sormunen-Mettälällä Kivijärven rannalta on ilmoittanut tulevansa paikalle kyläkokoukseen. Kaikkiaan neuvottelukunnassa on neljä pohjoiskurulaista vapaa-ajan asukasta.

Kyläkokoukseen kutsutaan myös Ylöjärven kaupungin Kuru-neuvoston varapuheenjohtaja, itä-aureslainen Tapio Saarijoki, joka on myös Kurun kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsen.

Kyläkokouksessa käsitellään kuluneen vuoden ja tulevaisuuden toimintaa.
Lisäksi keskustellaan mm. Aurejärven hautausmaan tilanteesta ja suojeluesityksestä, koska seurakunnalta saadun tieton mukaan ” Itä- Aureen hautausmaan haudoista yli puolella hallinta- aika on päättynyt ja haudoissa ei ole nimettyä haltijaa. Ensi vuonna kaikille Kurun hautausmailla oleville haudoille, joista on hallinta-aika päättynyt, tulee ilmoituskyltti hallinta-ajan päättymisestä. Omaisilla on mahdollisuus lunastaa haudat uudelleen, jos seurakunta ei ole jo aiemmin luovuttanut sitä jollekin muulle suvulle.”

MUSKARI ALKAA 22.8.2018

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on anomuksesta saanut nuorisoleader-avustusta lasten muskariin, joka alkaa keskiviikkona 22.8. 2018 klo 11 JussiMatissa. Lasten muskari jatkuu syyslukukauden ajan kerran viikossa muusikko Otto Veikkolan vetämänä. Ilmoittautumiset taistelijantalo@gmail.com
Lisätietoja Otto Veikkolalta puh.0405396589
Taistelijan talo-palveluyhdistyksen hallituksen kokous pidetään perjantaina 17.8.2018 klo 17 JussiMatissa.

 

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä

Lue asiast tämä tiedotuslehti https://ikaalistenreitti.files.wordpress.com/2018/06/yhteistyolla_vesistot_kuntoon_ikaalisten_reitilla_tiedotuslehti-2018_valmis.pdf

Tiesitkö, että asut Ikaalisten vesistöreitin alueella? Sitä on luonnehdittu Pirkanmaaksi pienoiskoossa. Alueella on lukuisia kauniita järviä kymmenen kunnan alueella: Hämeenkyrössä, Jämijärvellä, Ikaalisissa, Parkanossa, Kihniössä, Kankaanpäässä, Karvialla, Virroilla, Ylöjärvellä ja Nokialla.

Ikaalisten vesistöreitin alueella on noin 20 000 kotitaloutta, ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 3 200 km2. Pinta-alasta 8,6 % on järviä, yli puolet on metsän pei- tossa ja peltoa on 12 %. Alueella harjoite- taan maataloutta, turvetuotantoa ja met- sätaloutta. Ikaalisten vesistöreitin alue kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen.

Sinä voit vaikuttaa!

Millainen Ikaalisten reitti -hankkeessa perustettavan kumppanuuteen ja yhteistyöhön pohjautuvan vesienhoito-organisaation ”Ikaalisten reitin vesistöryhmän” tulisi olla?

Vastaa kyselyyn hankkeen nettisivuilla: www.ikaalistenreitti.com/kysely                          https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1520015&SID=e57c1886-aae8-4ae1-af60-76b0d4fa5609&dy=1182604553

 

 

 

 

Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistus la 30.6.2018 klo 10-17, tervetuloa! Kirppisrasteja on 12 ja useilla rasteilla on monia myyjiä, joten kaikkiaan tapaat kierroksella useita kymmeniä pohjoiskurulaisia kirppismyyjiä.  Taistelijan talo-palveluyhdistys järjestää yhdistyksen hyväksi arpajaiset kirppisrastilla nro 7 , JussiMatin pihalla. Kiitos kannatuksesta. Yhdistykselle vastaanotetaan edelleen arpajaisvoittolahjoituksia, jotka voi toimittaa JussiMattiin, Itä-Aureentie 1060. 

 

HUOM! Kirppisrasti nro 1 Juha Ojasen puhelinnumerossa yksi numero virheellinen, oikea puhelinnumero on 044 042 7124, 

Yhdistyksen vuosikokouksen kuulumisia

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on pitänyt vuosikokouksen 5.5.2018 K-JussiMatissa,

Vuosikokous valitsi vuoden 2019 vuosikokoukseen asti seuraavat toimihenkilöt: Yhdistyksen hallituksen puheejohtajaksi valittiin Kaija Kivimäki, varapuheenjohtajaksi Paula Kovanen, sihteeriksi Anne-Maija Kivimäki. Hallituksen jäseniksi Reino Anttila j (vj Antero Marja-aho), Elina Riitijoki j (vj Jouni Järvelä), Hannu Kovanen j (vj Pauli Kovanen), Julia Riitijoki j (vj Jouko Suonpää), Matti Järvenmäki j (vj Pentti Kovanen). Myös varajäsenet voivat aina osallistua hallituksen kokouksiin.

Vuoden 2018 toiminnantarkastajiksi valittiin Kaarlo Karttila ja Sakari Niemelä sekä varalle Tarja Riskilä ja Jari Rautanen.

Päätettiin jäsenmaksuksi 10 €/hlö, yritys-ja yhdistysjäsen 50€, ainaisjäsenmaksu kaikilta 150€. Jäsenmaksut voi maksaa yhdistyksen tilille FI1551900520034710, viite 1009 

Tapahtumista tiedotetaan K-JussiMatissa, Kurun Lehdessä, kylien ilmoitustauluilla sekä facebooksivuilla  Taistelijan talo-palveluyhdistys ja kotisivuilla http://www.pohjoiskuru.fi

TERVETULOA YHDISTYKSEN JÄSENEKSI JA MUKAAN TOIMINTAAN!
Aurinkoista kesää!

Paula Kovanen

vpj.

 

 

Yhteinen Aurejärvemme ry: yleisötilaisuus 19.5.2018 klo 13-15 Seitsemisen luontokeskuksessa, kts. ohjelma lähemmin valikosta Aurejärvi .

YHDISTYKSESSÄMME NUORELLE KESÄTYÖPAIKKA  PANKIN PIIKKIIN, hakuaika päättyy 30.4.2018, katso ohjeita https://uusi.op.fi/web/op-tampere/-/nuorten-haku-kesaduuni-2018

Kokouskutsu

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 5.5.2018 klo 15 JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060.

Yhdistyksen hallituksen kokous pidetään samana päivänä klo 14 samassa paikassa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilikertomus
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. laaditaan toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvioineen sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallitus varajäsenineen
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet
10 käsitellään sääntömuutokset 11 käsitellään muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!

Hallitus

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen katsaus vuoden 2017 toimintaan on luettavissa linkistä https://pohjoiskuru.files.wordpress.com/2017/06/katsausyhdistyksenvuoteen2017.pdf

 

Kesän 2018 tapahtumakalenteri, avaa tämä  linkki

https://pohjoiskuru.wordpress.com/tapahtumat/

Kuvassa heittovuorossa PenttiKovanen frisbeeharjoituksissa Pohjois-Kurun urheilukentän frisbeeradalla. Hän toimii ensi kesänä 9.6.2018 pidettävien  frisbeekisojen kisisäntänä.

Kesätapahtumat avaa 9.6.2018 kesätori, jossa toriemäntänä kuvassa oleva Paula Kovanen.

 

Pohjois-Kurun potkukelkkojen kokoontumisajot 2.2.2018, kuva JussiMatin pihalta, valokuvaajana Juhani Latoniemi

Itä-Aure kollektiivi esiintymässä Potkukelkkojen kokoontumisajojen illanvietossa 2.2.2018, kuva Helena Riitijoen.

Itä-Aure kollektiivi eli vasemmalta Julia Riitijoki, Elina Riitijoki, Samu Joutsi 2.2.2018 viihdyttivät JussiMatissa potkukelkkailijoiden illanvietossa. Kuva Helena Riitijoen.

Elina Riitijoen kuva yleisöstä potkukelkkailijoiden illanvietossa 2.2.2018 JussiMatissa

2.2.2018 Arpajaisten onnettaret, arvottavana kuvassa Sakari Niemelän luontovalokuvataulu, kuva Elina Riitjoen.

Potkukellkailijoiden kokoontumisajoen illanvietossa 2.2.2018 Sakari Niemelän lahjoittaman luontovalokuvataulun sai kuvassa oleva Kaarlo Karttila, potkukelkkatapahtuman idean keksijä. Kuva Elina Riitjoen.

Potkukelkkojen kokoontumisajot 2.2.2018 klo 18 alkaen

Potkukelkkojen kokoontumisajot on täydenkuun aikaan vuosittain Pohjois-Kurun kyläläisten organisoima vapaamuotoinen talvitapahtuma, jossa kukin kelkkailee omalla vastuullaan omaan tahtiinsa, porukassa tai yksin.

Pe 2.2.2018 potkukelkkailijoiden yhteislähtö Riuttasilta, Riuttasentie 562 klo 18, muut kylät sopivat kellonajat ja paikat keskenään. Perillä JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060 illanvietto arpajaisineen, pääpalkintona uusi potkimaton potkukelkka. Lisätietoja tapahtumasta antaa kuvassa oleva Kaarlo Karttila

 Kaarlon yhteystiedot puh. 0400 285994 , sähköposti kalle.karttila@hotmail.fi                                                                                           Varapäivä tapahtumalle keleistä riippuen 2.3.2018

Tapahtuma on alkujaan Riuttasilta.             https://www.facebook.com/events/1462810020508253/                                                   Kelkkapiirros luodeslaisen Irma Hakalan.


 

 

TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTON OPINTOPIIRIT ALKAVAT

Ilmoittaudu pikaisesti Tampereenseudun  työväenopiston kursseille; Pohjois-Kurussa seuraavat opintopiirit: Käsityökahvila, ATK-työpaja ja Hoida itseäsi akupunktiolla. Kts. lähempiä tietoja yhdistyksemme facebookista Taistelijan talo-palveluyhdistys tai opiston sivuilta, jossa voit myös ilmoittautua https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/ilmoittautuminen/

Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2017 julkaistiin 25.11.2017. Se julkaistiin myös verkossa 22.12.2017 , avaa linkki https://pohjoiskuru.files.wordpress.com/2017/12/kotiseutujulkaisu_nettivrs_2017.pdf

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen uutta julkaisua on saatavana JussiMatista tai tilaamalla postitse,  tilaukset sähköpostiosoitteeseen  taistelijantalo@gmail.com tai puhelin 050 365 7230. Julkaisun hinta 15€,  yhdistyksen jäseniltä 10€. Vain muutama kappale enää jäljellä 22.12.2017.

Lehteen ovat kirjoittaneet kotiseutuaiheisia juttuja Salli-Marja Bessonoff, Ritva Kettunen, Pekka Kuusela, Tellervo Schrader, Paula Kovanen, Eini Törmä, Elina Riitijoki,  Ayo Reed ja Kaija Kivimäki. Maire Kaitarannalta on saatu Kurun Sanomissa aiemmin julkaistu, Esa Kaitarannan laatima muistokirjoitus isästään Uuno Kaitarannasta. Mairelta saatiin myös vanha Kurun  Sanomien numero, josta julkaistiin tähän lehteen  lehtileikkeenä edesmenneen Seppo Talasojan kirjoitus ”Kuusenaho – rajaseudun portti Itä-Aureessa”.  -Luonto-ja muita valokuvia on lehteen antanut julkaistavaksi mm. Sakari Niemelä ja Elina Riitijoki. Lehden graafinen suunnittelu ja taitto on Julia Riitijoen. Kansikuvan pohjana on Elina Riitjoen ottama kuva Aurejärven kirkosta ja hautausmaasta.

Taistelijan talo-palveluyhdistys toivottaa joulukonsertin jälkeen kaikki tervetulleeksi joulukahville JussiMattiin, jossa myös järjestetään yhdistyksen hyväksi arpajaiset.

FullSizeRender

 

KYLÄFOORUMI 18.11. –  linkissä lisää infoa:

http://kantriry.fi/data/documents/kylafoorumi-iso-tiedosto.pdf

Monen kylän unelmana ja tavoitteena on aktiiviset asukkaat, jotka haluavat kehittää omaa
kylää yhteisvoimin. Kylä ei tarvitse välttämättä suun- nattoman suuria tekoja ollakseen elinvoimainen.

Kyläfoorumissa esitellään tuoreita, onnistuneita esimerkkejä Tampereen seutukunnasta siitä, miten kylillä on ponnisteltu kyläkoulujen eteen, houkuteltu nuoria mukaan yhdistystoimintaan, hyödynnetty ny- kytekniikkaa ja parannettu kyläturvallisuutta.

Kaikille avoin ja maksuton Kyläfoorumi järjestetään la 18.11.
klo 10-15 Ahlmanilla, os. Hallilantie 24, Tampere. Ilmoittautumiset 31.10. mennessä: http://www.kantriry.fi/kylaaktivaattori tai p. 040 487 5848

Tarjoamme tilaisuuden jälkeen klo 15-16.30 Kantri 20 v. kakkukahvit.

Lue loppuun

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

POHJOIS-KURUN KYLÄKIRPPISSUUNNISTUS LAUANTAINA 1.7.2017 klo 10-17

TERVETULOA Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistukseen on lauantaina 1.7.2017.  Mukana 9 kirppisrastia, linkeissä kirppiskartta  ja osoitelista. Lisätietoja  yhteyshenkilöltä,  Tarja Riskilältä Luoteesta, puh. 040 5855 843

Aurejärven kirkko avoinna kirppispäivänä klo 10-17, Itä-Aureentie 1020.

Kirppisrastien sijainti oheisessa kartassa, avaa linkki.

Kirppiskartta2017Pohjois-Kuru

Alla olevasta linkistä avautuu kirppisten pitäjien osoitteet rastinumeroineen.

Kirppisrastienosoitteet2017

Kuvassa Anita Niemelän kirppispöytä Pohjois-Kurun kesän avauksessa Avoimet Kylät-päivässä 10.6.2017 Itä-Aureentie 1060.

Taistelijan talo-palveluyhdistys on työllistänyt kuluvaksi kesäksi 16-25 nuoria Kantrin teemahankkeen Nuoret töihin- avulla. Yhdistys tarvitsee hankkeen omarahoitukseen 3000€, mitä varten yhdistys järjestää arpajaisia ja myy yhdistyksen tuotteita.

 

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

AVOIMET KYLÄT POHJOIS-KURUN ITÄ-AUREESSA 10.6.2017

Ylöjärven uutisissa 14.6.27 uutinen Pohjois-Kurun kesän avauksesta Avoimet Kylät-päivänä 10.6.2017

Kurun Lehti 15.6.2017 Pohjois-Kurun kesän avaus

Kuvia tapahtumasta yhdistyksen julkisessa facebookissa Taistelijan talo-palveluyhdistys

https://www.facebook.com/Taistelijan-talo-palveluyhdistys-164729010298418/

myös linkissä https://drive.google.com/drive/folders/0BzqvAje7oQgoNXBXRTBLN09PNlk

Itä-Aureessa lauantaina 10.6.2017 Suomi 100v -Avoimet kylät
Tapahtumapaikka Itä-Aureentie 1060 JussiMatti ja pihapiiri
#pohjoiskurunkesänavaus, #avoimetkylätpohjoiskuru, #pohjoiskuru, #avoimetkylät2017, #kylätoiminta, #suomi100, #finland100

klo 10 Urheilukentän opastekyltin paljastaminen jätepisteen luona.                      Dir.mus. Irene Juselius soittaa hanurilla juhlahetken fanfaarit ja tien vihkimisen jälkeen alkaa hänen johdollaan JussiMatissa
Aurejärven Pelimannien konsertti
Muuta ohjelmaa:
Kesätori klo 10-14, arpajaiset, baarissa hernerokkaa ja pannaria.

Poniratsastusta/Annika Aho.

Tauno Kovasen olympiamitali esittelyssä. Sakari Niemelä myy luontovalokuvatauluja. Luodeslaisen Irma Hakalan taidenäyttely. Yhteinen Aurejärvemme ry:n kuulumisia.

Noin klo 12 julkistetaan yhdistyksen 88-sivuinen
20-vuotisjuhlajulkaisu ”Suomi100 v – Pohjois-Kuru vuoteen 2017”.                                Paikalla artikkelien kirjoittajia ja ihmisiä, joista julkaisussa kerrotaan.

klo 13-14 Duo JuusOtto musisoi JussiMatissa  (Juuso ja Otto Veikkola)     
https://www.facebook.com/duojuusotto/?ref=ts&fref=ts&__nodl

Aurejärven kirkko avoinna klo 10-17 Itä-Aureentie 1020
https://pohjoiskuru.files.wordpress.com/…/kirkkojahautausma…

Suomi 100v – Pohjois-Kuru vuoteen 2017

Itä-Aureen JussiMatissa julkistetaan 10.6.2017  noin klo 12 Avoimet Kylät-päivänä Taistelijan talo-palveluyhdistyksen juhlajulkaisu nimeltä ”Suomi100v – Pohjois-Kurun vuoteen 2017”. Siinä on 88 sivua ja noin 20 artikkelia. Kirjoittajina on joukko talkoolaisia: kyläläisiä, journalisteja, historioitsijoita, tutkijoita, mm. Salli-Marja Bessonoff ( o.s. Talasoja), Ritva Kettunen, Pekka Kuusela, Marjo Heikkilä ( o.s. Mäkinen), Eini Törmä, Pentti Kovanen, Pertti Ranta ja Dan Reed.

Juhlajulkaisu sisältää myös muistitetoa Taistelijan talo-palveluyhdistyksen noin 20 vuoden taipaleesta sekä vuoden 2017 tapahtumakalenterin.

Artikkelien aiheita ovat mm. Aure 1917, talvi-ja jatkosotien muisteloita, Metsänhoitaja Björkman sadan vuoden takaa, diakonissa Laina Poukkasen haastattelu, Kurun apteekin historiaa, Monitaiteellinen Riitijoen talli, Lauri Schreck, Irene Juselius sekä Amerikansiirtolaisten Matti ja Edna Reedin elämänhistoriaa.

Valokuvia julkaisussa on runsaasti. Kyläläisten kotialbumeista on saatu ennen julkaisemattomia kuvia, lisäksi kokoelma Juho Patomäen vanhoja kuvia sekä mm. Sakari Niemelän, Elina ja Julia Riitjoen ekä Juhani Latoniemen valokuvia. Julkaisun taitto ja graafinen suunnittelu on Julia Riitijoen.

Julkaisua myydään 10.6. alkaen JussiMatissa ja Kurun Apteekissa. Se on luettavana 10.6. alkaen myös mm. Kurun, Ylöjärven ja Viljakkalan kirjastoissa.
Taistelijan talo-palveluyhdistyksen hallitus päätti juhlajulkaisun hinnaksi 20€/kpl, yhdistyksen jäsenille 15€. Yhdistykseen ovat uudet jäsenet tervetulleita. Infoa lisää http://www.pohjoiskuru.fi Julkaisua voi tilata yhdistykseltä myös postitse taistelijantalo@gmail.com tai puh. 050 365 7230.

Lisää tietoa valtakunnallisesta Avoimet kylät-päivästä  kts. http://www.avoimetkylat.fi 

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

16-25 VUOTIAS NUORI – HAE YHDISTYKSELTÄ TYÖPAIKKAA

Kantrin Nuoret töihin- teemahankkeen ansiosta yhdistyksemme etsii reippaita kesätyöntekijöitä:

Taistelijan talo-palveluyhdistyksellä on haettavana kolme osa-aikaista työpaikkaa, 16-25 vuotiaille nuorille kylän kehittämis-ja palvelutehtäviin, mm. ympäristön-ja maisemanhoitotyöt, valokuvaaminen, perinneaineistojen ja valokuvien keruu ja digitoiminen, yhdistyksen kesätorin ylläpito ja kulttuuritapahtumien tuottaminen ja järjestelyt. Työt tehdään erikseen sovittavana työaikana ajalla 1.6. – 30.11.2017. Osan toimistotyöstä voi tehdä etätyönäkin.

Kerro työhakemuksessa itsestäsi (myös syntymäaika),
mitä taitoja sinulla on, mitä osaat  ja mistä olet kiinnostunut, kerro, olisiko käytettävissäsi omia kulkuneuvoja ( esim. mopo, auto, polkupyörä), työvälineitä ( esim. raivaussaha yms. työkaluja, tietokone, puhelin, kamera), – Toimita tavanomainen työpaikkahakemus Taistelijan talo-palveluyhdistykselle osoitettuna niin,  että se on perillä viimeistään 26.5.2017 klo 15 , osoitteella taistelijantalo@gmail.com tai postitse Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure.
Lisätietoja antaa yhdistyksen pj Kaija Kivimäki-Järvenmäki puh. 040 537 0290,                                            tai sihteeri puh. Anne-Maija Kivimäki, 050 365 7230

Yhdistys on saanut Kantrin teemahankkeelta ”Nuoret töihin” palkkauskuluihin sekä pakollisiin sivukuluihin avustusta 12 000 € , yhdistyksen omavastuu on 3000€                                                    http://www.kantriry.fi/kantrin-nuoret-toihin-teemahanke/

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

Perinteinen kevätkonsertti keskiviikkona 19.4.2017

KUTSU!
JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060
PERINTEINEN KEVÄTKONSERTTI
19.4.2017 alk. klo 18
– Johtajana dir.mus. Irene Juselius
Konsertissa esiintyvät Tampereen Seudun Työväenopiston Itä-Aureen piano- sekä harmonikkaryhmä.
Loppiaisena 2017 seudun hurmanneet muusikot tekevät comebackin Itä-Aureeseen; Elina Riitijoki, Julia Riitijoki sekä Samu Joutsi ovat paikalla!
Tervetuloa keväiseen musiikki-iltaamme!
Vapaa pääsy!
Järj. Aurejärven Pelimannit
Tilaisuus alkaa kakkukahvituksella (maksu vapaaehtoinen)
– Arpajaiset

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

Vuosikokous 15.4.2017 klo 14

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 15.4.2017 klo 14 JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 10.6.2017 pidettävä Avoimet Kylät-tapahtuma, joka on osa Suomi100-vuotisjuhlintaa. – PS. Yhdistyksen hallitus kokoontuu samana päivänä jo klo 12 samaan paikkaan.

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi

POHJOIS-KURUSTA JULKAISU SUOMI100-JUHLAVUODEN KUNNIAKSI

Vanhoja valokuvia juhlajulkaisuun

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen julkaisu Pohjois-Kurusta Suomi100-juhlavuoden kunniaksi aiotaan julkistaa valtakunnallisena Avoimet kylät -päivänä 10.6.2017 Pohjois-Kurun kesän avauksessa. Kun tätä tehdään vapaaehtoisvoimin, pitää ottaa huomioon työssä mahdollisesti tulevat viivytykset, mutta julkistamispäivätavoite on 10.6.2017

Jos teillä on vanhoja valokuvia, joihin annatte julkaisuluvan, niin lähettäisitkö ystävällisesti niitä lainaksi, skannattuna osoitteella taistelijantalo@gmail.com tai toimittakaa alkuperäisinä paperivalokuvina Kaijalle JussiMattiin; Kaijan puhelin 0405370290 . Kiitoksia osallistumisesta juhlajulkaisun tuottamiseen!

PS. Kurun Apteekki täyttää 90v

Jos mieleesi on jäänyt jotakin erikoista Kurun apteekista, apteekkimatkasta tai muistat jotakin Kurun apteekkareista tai farmaseuteista, niin kerropa. Suomi täyttää 100 ja Kurun apteekki 90 vuotta.
t. Pekka Kuusela
pekkakuusela@jippii.fi

suomifinland100-banneri_valkoinen_rgb_790x444

Kategoria(t): Linkit muualle | Kommentoi